V dnešnej širokej škále rôznych druhov podlahovín je ťažké sa zorientovať a správne si vybrať ten který druh, podľa požadovaného účelu. O základných krokoch pred kúpou samotnej podlahoviny sme už písali, no teraz sa bližšie pozrieme na základné rozdelenie a výhody a nevýhody jednotlivých druhov´podlahovín. Kým u drevených podláh sú okrem vizuálneho a pocitového vnímania rozhodujúcim […]

Čo treba zvážiť pri nákupe podlahových krytín? • V prvom rade je potrebné zvážiť, či sa jedná o obytnú alebo priemyselnú zónu • Aká bude intenzita využitia (vysoko záťažové alebo menej využívané priestory) • Analyzujte, aké konkrétne vlastnosti by mali charakterizovať podlahovú krytinu (veľký komfort, vysoká odolnosť proti opotrebeniu atď.) • S tým súvisíia spôsoby […]