Metrážne koberce

Metrážne koberce majú svoj názov odvodený od spôsobu predaja týchto kobercov. Sú dodávané v návinoch a my vám dodáme z neho jeden meter, ale pokojne aj stometrový návin. Záleží len na vašej požiadavke. Zameriavame sa predovšetkým na dodávky metrážnych kobercov pre hotelové prevádzky, kde nájdu najčastejšie svoje uplatnenie predovšetkým dlhšie náviny.

Tento typ kobercov sa delí do niekoľkých druhov, podľa zloženia, prípadne tiež podľa výrobného postupu.

Tkané koberce

  • Boucle koberce – koberec tkaný strojom alebo ručne, s rovnako veľkým uzlíkom na lícnej aj rubovej strane

Vpichované koberce

  • Uzlíkové (SCROLL)– koberce s malými uzlíkmi na rube a trochu väčšou sľučkou na lícnej strane. Typicky kancelárske koberce, väčšinou jednofarebné. (BISHA, MELODY, LYNCHBURG)
  • Sĺučkové (LOOP) – koberce s malými uzlíkmi na rube a s veľkými sľučkami na lícnej strane. Typické pre všetky bytové koberce.
  • Cutloop (rezaná sľučka) – koberce s rezaným vlasom. Riedky a vyšší vlas. Komfortnejší ako uzlíkový alebo sľučkový.  Môže byť aj potlač.
  • Velúr (rezaný vlas) – koberce s rezaným vlasom. Komfortnejší ako uzlíkový alebo sľučkový. Nízky a hustý vlas.(KREA, TITAN)
  • Netkané (non-woven)koberce – vyrábané lisovaním a lepením textilných  vlákien