Lepidlá na koberce a podlahy

Lepidlá na podlahy môžeme rozdeliť do niekoľkých základných skupín a to tak podľa zloženia ako aj podľa účelu použitia. Podľa účelu použitia lepidlá na podlahy delíme na lepidlá na savé podklady, lepidlá na nesavé podklady, lepidlá na PVC a CV, lepidlá na koberce, lepidlá na parkety a drevené podlahy, lepidlá vodivé a lepidlá fixačné. Podľa zloženia lepidlá na podlahy delíme na disperzné, kontaktné, epoxidové.
Disperzné:
Ich základom je polymér dispergovaný vo vode. Pri lepení sa táto voda stráca (odparuje) do podkladu a do ovzdušia. Preto disperzné lepidlá používame pri lepení na savé podklady (pri nesavých je problém s odparovaním vody ktorá nemá kam uniknúť a výsledkom by mohli byť bubliny vytvárajúce sa pod podlahovou krytinou). Moderné disperzné lepidlá sú bez zápachu a obsahujú špeciálne prísady, ktoré zlepšujú počiatočnú priľnavosť a urýchľujú proces odparenia vody a tým dosiahnutie konečnej lepivosti.
Kontaktné:
Chloroprénové lepidlá na báze rozpúšťadiel (CHemoprén, Alkaprén, TOPrén a iné) ktoré sa nanášajú na obe plochy (podklad aj podlahovú krytinu) a po odvetraní a čiastočnom zaschnutí sa obe plochy pevne spoja. Sú vhodné aj na nesavé podklady čo je veľká výhoda oproti disperzným lepidlám. Nevýhodou je zápach a potreba dobrej ventilácie priestoru ako aj horľavosť a teda potreba zvýšenej opatrnosti pri manipulácií.
Epoxidové:
Sú to viaczložkové lepidlá na báze živice ktoré svoju lepivosť získavajú zmiešaním dvoch komponentov a ich následnou chemickou reakciou. Výhodou je vhodnosť na savé aj na nesavé podklady, nevýhodou vyššia cena a rýchle tuhnutie a teda potreba pracovať rýchlo a pripraviť si práve vhodné množstvo lepidla.
Vodivé:
Vodivé lepidlá sú určené na lepenie elektricky vodivých a antistatických podlahových krytín (určených do priestorov s citlivými prístrojmi ktoré by mohli byť výbojom statickej elektriny poškodené, napr. na operačnej sále, v stomatologickej ambulancii, v chemických laboratóriách, v priestoroch na delaborovanie munície a pod.). Po nalepení vhodnej podlahovej krytiny takáto podlaha odvádza elektrický náboj a tým zabezpečuje požadované bezpečnostné vlastnosti.
Fixačné:
Fixačné lepidlá sú najčastejšie disperzné lepidlá na opakované použitie. Podlahu je možné odlepiť a opakovane nalepiť na to isté lepidlo (ako na suchý zips).

Ak potrebujete riešiť podlahy telefonicky na číslach: +421 42 4710379; +421 905 916 227; +421 905 825 339
príp. cez kontaktný formulár TU