Nivelačné hmoty

Samonivelizačné hmoty:
Samonivelizačné hmoty sú sypké materiály (sadrové alebo cementové) určené na vyrovnávanie betónových, anhydritových ale aj asfaltových povrchov a to aj so zvyškami starých lepidiel alebo farby. Po zaschnutí vytvárajú veľmi rovný, pevný a savý podklad vhodný pre kladenie rôznych typov podláh. V prípade vystuženia vláknom sú vhodné aj na drevené alebo iné problematické podklady. V závislosti od zloženia podkladu, jeho nasiakavosti a pružnosti je možné vybrať samonivelizačnú hmotu so zodpovedajúcimi vlastnosťami ktorá zabezpečí vyrovnanie nerovností v potrebnom rozsahu (od 1-10, 1-20, 2-30, 3-50 mm).
Podklady:

Potery môžeme rozdeliť na cementové a anhydritové, podľa toho z akých základných surovín pozostávajú.

Cementové potery sú z cementu, štrku, vody a plastifikátora. Počas zretia betónu v betóne prebiehajú fyzikálne a chemické procesy, pri ktorých získava mechanickú pevnosť a odolnosť. Vďaka rôznym prísadám môžu byť potery základné, rýchlotuhnúce, rýchlotuhnúce s vláknami, so zvýšenou odolnosťou voči mrazu .

Anhydritový poter je liata hmota na báze sádrovca, plnená pieskom. Používa sa najmä pri rekonštrukciách a má výhodu, že sa veľmi dobre spracúva, rýchlo zasychá a vďaka nízkej objemovej hmotnosti nezaťažuje konštrukcie.

Penetračný náter:
Slúži na spevnenie nesúdržných podkladov, zníženie nasiakavosti (čím sa znižuje spotreba nivelizačnej hmoty a lepidla) a zvýšenie priľnavosti ďaľších vrstiev k podkladu. Penetračné nátery sa rovnomerne nanášajú valčekom na celú podlahu pred aplikáciou samonivelizačnej hmoty príp. lepidla. Vhodný druh penetračného náteru volíme podľa druhu podkladu (savý alebo nesavý).
Opravné rýchlotuhnúce hmoty:
Na lokálne opravy inak rovných a pevných podkladov (trhliny v poteroch) môžeme zvoliť aj rýchlotuhnúcu opravnú hmotu. Výhodou je jednoduchá aplikácia a rýchle tuhnutie, ktoré umožňuje lepenie podlahovej krytiny často už o niekoľko hodín po aplikácií.
Ak potrebujete riešiť podlahy telefonicky na číslach: +421 42 4710379; +421 905 916 227; +421 905 825 339
príp. cez kontaktný formulár TU